Hygiena chrání před ptačí chřipkou


Nedávno byl objeven nový kmen chřipkového viru, tentokrát v Německu. Ptačí chřipka způsobená tímto virem je vysoce nakažlivá. V případě propuknutí u chované drůbeže přináší pro chovatele ohromné hospodářské ztráty. Tomuto onemocnění však lze předcházet přísným biologickým zabezpečením a pečlivou hygienou.


Vysoce nakažlivá virová infekce

Ptačí chřipka způsobená vysoce patogenním chřipkovým virem, nazývaná také drůbeží mor, je velmi infekční a obvykle má fatální průběh. Časté jsou závažné epidemie. Vzhledem k vysoké míře mutací viru dosud neexistují žádné vakcíny, které by mohly být použity. Také riziko šíření viru na člověka, jak se již stalo v Asii, je stále přítomné.

Ať už jde o produkci vajec nebo masa, o chov ekologický nebo konvenční, velký nebo malý: Jediným řešením je v případě vypuknutí ptačí chřipky nouzová porážka postižených zvířat, jejímž následkem je finanční ztráta chovatelů. V boji proti této chorobě se proto chovatelé drůbeže musí zaměřit na prevenci. Klíčem je zde bio-bezpečnost: od plánování provozních zařízení, nastavení pravidel chování zaměstnanců, až po důkladné čištění vhodným čisticím vybavením.

Přerušení přenosových cest

Virus vstupuje do chovných prostor a přístřešků různými způsoby, které lze přísnou hygienou přerušit. Chovatelé drůbeže by se měli podívat na následující přenosové cesty:

Volně žijící ptáci
Divocí ptáci jsou hlavní přenašeči viru. Chovatelé drůbeže nemohou stoprocentně zabránit volně žijícím ptákům, aby létali nad jejich pozemky, přistávali tam, zanechávali výkaly a peří.

Volní ptáci tak jednoduše kontaminují zbytky krmiva, které následně personál, stroje nebo vítr přenesou do chovných prostor. Riziko nákazy volně žijícími ptáky je však nižší, pokud je farma pro tyto volně žijící ptáky neatraktivní, tj. v okolí farmy neleží žádné krmivo a nečistoty, které by ptáky lákaly.

Stejně tak by měly být sklady krmiva, další provozní sklady i samotné chovné prostory zakryty, případné trhliny a díry ucpány. Dveře a vrata by měla být vždy zavřená, aby se zabránilo tomu, že volně žijící ptáci vletí do budov.

Vozidla

Vozidla jsou dalším zdrojem nebezpečí. Není totiž jasné, kde přepravci zvířat nebo dodavatelé krmiva byli dříve, a zda nenesou virus v profilech pneumatik.

Personál

Další riziko pochází od lidí. Jakákoli osoba, která vstupuje do chovných prostor může infikovat drůbež ptačí chřipkou. Buď vnese virus na kůži, vlasech, oblečení a obuvi, nebo vším, co člověk může záměrně do stáje dopravit nebo bezmyšlenkovitě vzít dovnitř: od krmiva, podestýlky, materiálu a zařízení, až po kontaminované potraviny.

Proto je důležité jasné oddělení vnějších, špinavých („černých“) a vnitřních, čistých („bílých“) prostor. Přechod musí být vybaven všemi čisticími prostředky, které jsou nutné k zajištění toho, aby viry zůstaly venku.

Samotný chov

Přes všechna preventivní opatření se může virus skrývat v chovných prostorech. Chovatel si nemusí všimnout nákazy, pokud je infikováno pouze několik ptáků. V porážkovém věku jsou pak společně se zbytkem chovu odvezeni. Je proto nezbytné, aby při každé obměně chovu bylo místo důkladně očištěno a vydezinfikováno.

Dodržování předpisů bio-bezpečnosti

Minimálně v rámci EU lze dosáhnout hodně, pokud chovatelé drůbeže přísně dodržují předpisy o biologické bezpečnosti. Důležitým kontaktním partnerem je veterinář, který by měl být schopen pomoct s implementací.

Mnoho opatření na ochranu před ptačí chřipkou se týká organizace chodu farmy:

To vše má vliv na dodržování hygienických předpisů.

Nejdůležitější ochranná opatření: Hygiena

Rozhodujícím aspektem hygieny je čištění. Zde je důležité znát a prakticky používat nejúčinnější metody, které zahrnují vhodnou frekvenci čištění, správný postup a efektivní čisticí techniku.

Hygienická opatření pro venkovní prostory

Zajištění chodu a likvidace

Prevence ptačí chřipky začíná již při výstavbě provozních prostor a zařízení. V ideálním případě by veškeré zajištění chodu a likvidace odpadu měly být prováděny zvnějšku zařízení, pomocí ramp a spojovacích potrubí. Týká se dodávky mláďat, krmiv a vybavení, ale i sběru vajec, jatečných zvířat a mršin.

V blízkosti nakládacích a vykládacích stanic by měly být zajištěny přípojky pro horkovodní vysokotlaké čističe.

Příjezdové a odjezdové cesty pro vozidla

Pokud musejí do areálu vjíždět vozidla, doporučuje se oddělit příjezdové a odjezdové cesty. Tyto náklady se rychle vrátí. V neposlední řadě lze odděleným příjezdem a odjezdem efektivněji využívat mycí plochy a dezinfekční místa.

Umístění mycích ploch

Mycí místa by se měla nacházet co možná nejdále od chovných prostor. Je dobré zohlednit také převládající směr větru, jelikož pěna a mlha mohou vnést virus do chovných hal a chovných prostorů.

Rutinní a správný úklid

Důležité je rutinní a příležitostné čištění venkovních ploch. Ručně vedené zametače odstraňují prach a nečistoty ze dvora a mezi budovami, a to podstatně efektivněji než běžná košťata.

Tam, kde je podlaha dostatečně hladká, lze využít mokro-suché vysavače i ve venkovním prostoru. Strojově čištěný dvůr jen stěží láká volně žijící ptáky k přistání, a tím výrazně tlumí riziko infekce.

V interiéru: různá zařízení pro černé a bílé oblasti

Dezinfekční rohože před vstupem

Před všemi vstupy by měly ležet dezinfekční rohože. Dezinfekční roztok musí být pravidelně vyměňován a je třeba čistit i prostory kolem rohoží.

Hygienické propustě mezi chovem a venkovním světem

Moderní drůbežárny jsou od okolního světa odděleny hygienickou propustí, kde se všichni návštěvníci osprchují, převlečou se, a teprve poté vstoupí do vlastní drůbežárny. Propusti mohu plnit svoji funkci pouze tehdy, pokud je především vnitřní prostor (tak zvaný bílý prostor) udržován v čistotě.

Čištění: Nejprve bílá, poté černá oblast

Proces čištění musí být proveden nejprve v bílé a poté v černé oblasti. V bílé oblasti zajistí efektivní a zároveň časově úsporné čištění parní čističe a mokro-suché vysavače. Kromě stěn, podlah a sprchových koutů musí být také vyčištěn nábytek a předměty, například boty.

V „černých“ šatnách, administrativních prostorech apod. se osvědčily podlahové mycí stroje s odsáváním, které kombinací studené vody a čisticího prostředku dosáhnou dobrého výsledku za krátkou dobu.

Čisticí zařízení a nářadí uvnitř farmy

Čisticí a pracovní náčiní včetně pracovní obuvi by neměly drůbeží farmu vůbec opustit. Pouze pracovní oděv smí v uzavřeném kontejneru co nejkratší cestou do centrální pračky. Při větším množství prádla se pro silně znečištěné oděvy doporučuje pořízení pračky.

Zametací stroj KM 70/20 C 2SB se stará o čistotu na dvoře i v provozní budově.

Vysavačem pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 AP Te L lze odstranit mimo jiné i prach ze závěsných krmítek.

Horkovodní vysokotlaký čistič HDS 13/20 při použití pěny a pěnovacího nástavce čistí krmicí linku..

Horkovodní vysokotlaké čističe pro čištění chovných prostor

Pro čištění chovných prostor pro drůbež jsou správnou volbou vysokotlaké čističe s ohřevem, které zajistí čistotu podlahy, stěn, stropu, voliér, hřadů a krmných zařízení. Horká voda o teplotě 85°C lépe uvolňuje nečistoty včetně virů a bakterií.

Stačí pro důkladné čištění, a to i bez čisticího prostředku. Tento postup ušetří až 40 procent času potřebného na čištění a navíc povrch čištěný horkou vodou uschne rychleji, čímž lze dříve začít i s následnou dezinfekcí.

Vysoké bio-bezpečnosti dosáhnete stacionárními vysokotlakými čističi namontovanými přímo v chovných prostorech drůbežárny. Ty jsou kdykoli k dispozici a není třeba je přemísťovat v rámci budovy nebo dokonce z budovy do budovy (a přitom všude šířit choroboplodné zárodky).

Menší farmy však zajistí vysoký standard hygieny i pomocí mobilních zařízení. Každopádně musejí mobilní čisticí zařízení zůstat vždy venku nebo ve vstupním prostoru a v každé budově by měly být k dispozici vlastní hadice s pistolí a pracovním nástavcem.

Dokumentace a školení

Čas ušetřený efektivním čištěním doporučujeme využít ke kontrole poškození budov drůbežáren a tato opravit. Neboť trhliny, mezery a otvory jsou líhní pro bakterie a viry a branami pro vpád hlodavců a hmyzu. Ti mohou právě tak zavléct zárodky nemocí a je třeba je proto pravidelně likvidovat.

Kromě toho by měli provozovatelé drůbežích farem dokumentovat všechna hygienická opatření, aby si zachovali přehled a mohli školit své zaměstnance o postupech čištění.

Výběr čisticích zařízení se snadnou obsluhou šetří čas při školení.
Uvedená opatření snižují nejen riziko ptačí chřipky, ale chrání také před jinými infekčními onemocněními.

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody


Zvýšením teploty vody až na 155 °C lze snížit pracovní tlak, potřebný čas a množství použitého čisticího prostředku. 

Mokro-suchý vysavač


Pro univerzální použití: výkonné všestranné vysavače odstraňují tekutinu a vlhké nečistoty i středně jemný prach. Lze použít jako čistý mokrý vysavač nebo jen jako suchý vysavač.