Ventilátory

P1060463Reng Halle 1Cafe-del-sol-1577

Předtím

vent predtim

Poté

vent-pote

Nahoře teplo - dole zima
Aby se u podlahy dosáhlo
požadované teploty, musí být
spotřebována další energie, i přesto,
že v oblasti stropu je teplota 28 °C.

Vyrovnání teploty
Naše průmyslové stropní ventilátory dopraví efektivně
a úsporně teplo zpod stropu. Na výše uvedeném
příkladu je vidět zvýšení teploty u podlahy o 6 °C, tedy
30% úspora na vytápění.

 
 Energetická ztráta
Vysoká teplota pod stropem vede k
odpovídající vysoké energetické ztrátě
(Transmission).
Energetická úspora
Při venkovní teplotě 0 °C a redukci teploty pod
stropem ze 34 °C na 22 °C se dosáhne snížení
energetické ztráty o 35 %.
Nevytopená místa
Určitá místa v hale jsou často
vytopena později anebo ani po dlouhé
době nejdou vytopit vůbec.
Teplo všude a rychle
Veškerý prostor je nyní rychle a rovnoměrně vytopen.
Doba na předehřátí odpadá.


Čím vyšší tím lepší – až do 25 m výšky haly je stlačování vzduchu efektivní. Zejména u vysokých stropů a špatně izolovaných střech je tato metoda velmi účinná. Ventilátory, které stlačují teplo se shora dolů snižují tepelnou ztrátu v halách a budovách a snižují tímto náklady na topení. Již od výšky stropu 6 m lze z pravidla očekávat rychlou návratnost investice.

Snížení nákladů na topení v halách a velkých prostorách                                                           

  • výrobní haly
  • skladové haly
  • dílny
  • prodejny
  • průmyslové stany
  • sportovní haly
  • skleníky
  • chov zvířat

 

Stáhnout v pdf.

Kontaktujte nás
Naše provozovny
Praha
281 923 434
Olomouc
585 438 133
Šumperk
583 215 479
Bratislava