Ventilační zařízení

  • Průmyslové klimatizační systémy - Pronájem mobilních ventilačních zařízení |Klimatizační systémy

pro průmyslové haly

  • Díky vhodnému zásobení teplou či studenou vodou studené lze těmito ventilačními přístroji

realizovat klimatizování či vytápění v průmyslových halách, stanech či ve stavebních komplexech.

  • V kombinaci s jednou z našich jednotek pro chlazení vody (Kaltwassersatz) je celý princip velmi

jednoduchý: Studená voda, která je ochlazena pomocí výše uvedené jednotky pro chlazení vody,

bude dodána do tepelného výměníku ventilačního zařízení pomocí čerpadla a flexibilního systému

hadic.

  • Zmiňovaným výměníkem proudí nasávaný vzduch. Ten se díky tepelné výměně se studenou vodou

ochladí a následně je vpuštěn (již ochlazený) do příslušné místnosti.

  • Ventilační zařízení jsou od třídy AHU 50 určeny jak pro vnitřní, tak i pro venkovní použití. Dle potřeby

může být použit i pro venkovní provoz na bázi čistého venkovního či recirkulovaný vzduchu. Podíl

čerstvého vzduchu v režimu recirkulace může být regulován záslepkami v sacím prostoru.

  • Při nízkých okolních teplotách (a odpovídajících procesních teplotách) lze naše ventilační zařízení

použít i za účelem suchého či volného chlazení, případně k energeticky úspornému předchlazování.

Kontaktujte nás
Naše provozovny
Praha
281 923 434
Olomouc
585 438 133
Šumperk
583 215 479
Bratislava