Parní čističe

Není parní čistič jako parní čistič. Nabízíme takové, které pracují v oblasti tzv. suché páry. V praxi to znamená, že pracovní teplota při čištění dosahuje až 180°C a tlaku 10 bar. Dochází tak k minimálnímu vzniku vody (kondenzátu) na rozdíl od běžných parních čističů, které tyto parametry nemají. Důležité je vždy vědět, kde parní čistič použít a jak. Jelikož parní přístroje předvádíme a pronajímáme, tyto zkušenosti již máme. Všechny námi zapůjčené parní čističe jsou profesionální, určené pro nepřetržitý provoz s možností  plnění vody do zásobníku během provozu.

Čištění párou

Pára je skupenský stav vody závislý na tlaku a teplotě. Již v oblasti „horké páry“ je to neviditelný plyn. Objem vody se při odpařování zvětšuje 1700-krát! Obráceně to vysvětluje enormní čistící účinek páry: Nepatrné molekuly při porovnání s kapkami vody pronikají do nejmenších nerovností povrchu („tekoucí objem“) a uvolňují díky své vysoké teplotě mastné, olejovité a vosk obsahující nečistoty.

Suchá pára a kontinuální zásobování vodou

Mnoho parních čističů pracuje s topným výkonem 1,5 – 2,3 kW při tlaku cca 3 – 4 bary a teplotách páry cca 130 – 145°C. V této
oblasti hovoříme o „vlhké páře“. Proud páry je vidět z důvodu unášených vodních kapiček velmi zřetelně a tím více, pokud zařízení
nevyužívají průběžné napájení vodou. Důvod: Bude-li nádrž téměř celá zaplněná, např. nádrž na 2 litry bude obsahovat 1,8 litru vody,
unáší vystupující proud tlakové páry sebou relativně mnoho vodních kapiček. Zařízení s plynulým zásobování vodou se plní zpravidla do
1/3 – proud páry vystupující pod tlakem sebou unáší relativně málo kapek vody. To je důvod, proč se nabízejí výlučně zařízení Tecnovap
s plynulým zásobováním vodou. Topný výkon našich zařízení Tecnovap se pohybuje v rozmezí 2,4 – 36 kW při tlaku 6 -10 bar a teplotě
tlakové páry 160 – 190°C. Tím se pohybujeme na rozhraní mezi vlhkou a sytou párou a hovoříme o „suché páře“ pro odlišení od „vlhké
páry“. Suchá pára má mnoho výhod – malé omezení viditelnosti, vysokou sílu čištění a rychle schnoucí povrchy.

Výhody čištění párou

 • čištění bez chemie: Pára s vysokou teplotou uvolňuje nečistoty obsahujícíUntitled-1olej
  a tuk a oklikou přes ohřev povrchu (roztažení) také vápenaté úsady
 • vyčištěné povrchy zůstávají dočasně antistatické a rychle oschnou
 • co nejlepší hygiena: Viry, bakterie, houby aj. bacilonosiči se téměř úplně
  usmrtí (viz též diagram ►)
 • to nejdůležitější: Povrchy se očistí beze zbytků, opětné znečištění se
  znatelně zpozdí (a tím se prodlouží intervaly čištění). Důvod: Téměř
  destilovaná pára neobsahuje ani čistící prostředky, ani soli jako např.
  kalciumkarbonát, který přitahuje každou nečistotu jako magnet
 • mnohostranné použití – např. také k oblíbenému žehlení tlakem páry. Nebo
  tam, kde není vhodné příliš mnoho vody, např. při průmyslovém čištění
  stroji CNC

3 nejdůležitější charakteristiky výrobku Tecnovap

 • parní kotel, srdce parních generátorů: parní kotle Tecnovap se vyrábí výhradně
  z oceli AISI 304 spolu se speciálním svařovacím postupem(Tungsten Inert
  Gas – wolframovou elektrodou v inertním plynu). Testují se na tlak až 70 bar
 • topný prvek: topné prvky Tecnovap mají vysokou účinnost (28 W/cm2). Samotný
  topný prvek se nedostává do kontaktu s vodou, je ale obalen speciálním materiálem
  a optimálně tak předává teplo do vody. Topné prvky se se stoupající teplotou
  roztahují, což má za následek, že z něho odpadnou vytvořené vápenaté úsady.
  Topné prvky je tak možné nazvat jako „samočisticí“ a využívat je po dlouhou dobu
 • automatický plnící systém pro kontinuální výrobu páry: čištění je možné provádět
  bez přerušení, protože se parní generátor průběžně doplňuje vodou. Elektromechanická
  sonda stavu naplnění se čistí sama díky stálému mechanickému pohybu. Problémy
  z důvodu vápenatých úsad nevznikají

 parni kotel  topny prvek  sonda stavu_naplneni

Kontaktujte nás
Naše provozovny
Praha
281 923 434
Olomouc
585 438 133
Šumperk
583 215 479
Bratislava