Škoda Auto a.s. - Závod Kvasiny

Datum realizace: 2020

Klient: Škoda Auto a. s.

Dodané řešení:

Vytápění provizorní jídelny v areálu Škoda Auto a.s. teplovzdušným agregátem
s radiálním ventilátorem a výkonem 150 kW. Pro příjemné klima a přesný
rozvod tepla byla použita vnitřní teplovzdušná hadice.