Stavba OHL ŽS a.s. - SIMU - Brno - Bohunice

Datum realizace: 2019

Klient: Stavba OHL ŽS a. s.

Dodané řešení:

Kompletní vytápění nového Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Celkový výkon teplovzdušných agregátů byl více jak 1.400
kW