Summit prezidentů V4 - Lány

Datum realizace: 2019

Klient: Summit prezidentů V4

Dodané řešení:

Vytápění mobilních stanů na summitu prezidentů V4 v Lánské oboře a na zámku
v Lánech. Byly použity menší i větší mobilní agrgeáty o celkovém výkonu 450
kW.